Polskie Towarzystwo Gastroenterologii
Oddział Warszawski

       Rozmiar: 807 bajtów
  
główna
zarząd
statut
oddział
aktualności
kalendarium
konferencje
linki
e-mail
deklaracja
ankieta

Serdecznie witamy na stronach

Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii     Celem stowarzyszenia jest:
  • zjednoczenie wszystkich lekarzy polskich zajmujących się gastroenterologią,
    dla rozwoju tej dyscypliny medycznej i reprezentowania tej gałęzi wiedzy
    w Polsce i za granicą.
  • szerzenie w kraju zdobyczy współczesnej gastroenterologii
  • zachęcanie do pracy naukowej i inicjowanie badań
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia
  • współdziałanie w kształceniu i doskonaleniu lekarzy

Siedziba Zarządu Oddziału : 
INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
ul. Powsińska 61/63 02-903 Warszawa;
tel.: 22 842 21 71;  e-mail:jarosz@izz.waw.pl;     www.owptg.pl
Rachunek bankowy: PEKAO SA XVI Oddz. W-wa, Nr : 92 1240 2135 1111 0010 2588 3461
NIP 951-223-38-29