Polskie Towarzystwo Gastroenterologii
Oddział Warszawski

       Rozmiar: 807 bajtów
  
główna
zarząd
statut
oddział
aktualności
kalendarium
konferencje
linki
e-mail
deklaracja
ankieta

Serdecznie witamy na stronach

Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii     Celem stowarzyszenia jest:
  • zjednoczenie wszystkich lekarzy polskich zajmujących się gastroenterologią,
    dla rozwoju tej dyscypliny medycznej i reprezentowania tej gałęzi wiedzy
    w Polsce i za granicą.
  • szerzenie w kraju zdobyczy współczesnej gastroenterologii
  • zachęcanie do pracy naukowej i inicjowanie badań
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia
  • współdziałanie w kształceniu i doskonaleniu lekarzy

Siedziba:  Klinika Gastroenterologii CMKP,  Centrum Onkologii   ul.W.K. Roentgena 5,   02-781 Warszawa;  
tel.: 22  546 23 21    fax.: 22  546-30-35    e-mail:  biuro@owptg.pl     www.owptg.pl
Rachunek bankowy: PEKAO SA XVI Oddz. W-wa, Nr : 92 1240 2135 1111 0010 2588 3461
NIP 951-223-38-29